Anunturi

Nr.2975 / 04.10.2016

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

           

Data anunţului: 04.10.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului 2701/2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, supunem dezbaterii publice:

 

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Proprietar

teren:

S.C. CROSSOVER EBY S.R.L. reprezentată prin POP ŞTEFAN IUSTINIAN, cu sediul în Vişeu de Jos nr.1332, jud.Maramureş

Scopul PUZ:

PUZ pentru „STAŢIE COMERCIALIZARE CARBURANŢI AUTO, POMPE MULTIFUNCŢIONALE, SEMNALISTICĂ, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂŢI ŞI RACORDARE LA DRUM PUBLIC”

Amplasament şi suprafaţă teren:

Comuna Vişeu de Jos, jud.Maramureş

Suprafaţa de teren de 4.148 mp, categoria de folosinţă „arabil”, situat în intravilanul comunei Vişeu de Jos, inscris în CF nr.50082, nr cadastral 6562

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII, PROPUNERI, RECOMANDĂRI în scris la sediul Primăriei comunei Vişeu de Jos sau la adresa de e-mail primaria_viseu_de_jos@yahoo.com, pentru această etapă, până la data de 04.11.2016, orele 16:00.

            Prezentul anunţ a fost făcut public, afişat la sediul Primăriei Vişeu de Jos şi pe site-ul www.primaria-viseudejos.ro secţiunea urbanism, azi 04.10.2016.

Anexăm plan de amplasament şi delimitare.

 

 

          PRIMAR,                                                                  INSPECTOR URBANISM

   ing. Şimon Gavrilă                                                         ing. Coman Toader-Gheorghe

Fişiere ataşate

Vremea în Vișeu de Jos

0°C

max 0°C - min 0°

Vișeu de Jos

Joi, 17 octombrie 2019

Curs valutar

Joi, 17 octombrie 2019
 • EUR

  1 EUR = 4.5684 RON

  0 %
 • USD

  1 USD = 4.0107 RON

  0 %
 • GBP

  1 GBP = 5.1615 RON

  0 %